bajki

06.11.2015 dyplom

Prezes Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii

ks. prof. dr. hab. m. dr h. c. Andrzej Kryński

na X Międzynarodowym Kongresie Polonijnym wręcza pisarce Dyplom z medalem za zasługi na rzecz Stowarzyszenia